Liên hệ


  Map icon Địa chỉ xưởng quẩy Tâm Đức tại:

  68 Ng. 120 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa,

  Hà Nội, Vietnam

  Điện thoại liên hệ:

  B. Tâm (60 tuổi)
  0946247959 T2 – CN, 7:00-22:00
  (trừ thời gian nghỉ trưa từ

  12:00-14:00)

  xin cảm ơn